top of page
myria_icon2020_1024x1024_B.png

Загальні положення та умови користування додатком MyRIA


 

Цей документ визначає умови надання послуг електронним шляхом платіжною організацією Ria E.P., S.A.U. за допомогою додатка MyRIA.

 

ПЕРША. - ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, які використовуються в цих Загальних положеннях та умовах і починаються з великої літери, мають наступні значення:

 • Додаток. Додаток MyRIA, доступний через платформу цифрового розповсюдження, специфічну для конкретного пристрою.

 • RIA. Платіжна організація Ria, E.P., S.A.U, Calle Cantabria, 2, 2º, A-1, 28108 Alcobendas (Madrid), Іспанія, внесена до Комерційного реєстру Мадрида, том 2, 171, книга 121, розділ 8, номер реєстраційної картки M-116.398, запис 1, податковий ідентифікаційний номер (NIF) A-80696792.

 • Обліковий запис. Обліковий запис, створений для Користувача в Додатку після реєстрації Користувача.

 • Логін. Адреса електронної пошти користувача, надана Користувачем під час реєстрації.

 • Дані для входу. Логін та Пароль.

 • Пароль. Послідовність символів, що використовується Користувачем для доступу до Облікового запису, встановлена Користувачем, яка складається щонайменше з 6 символів, включаючи щонайменше одну малу літеру, щонайменше одну велику літеру та щонайменше одну цифру.

 • Користувач. Фізична особа, зареєстрована в Додатку.

 • Новий користувач. Фізична особа, яка не користувалася платіжними послугами, наданими платіжною організацією RIA, в якості платника до реєстрації.

 • Клієнт RIA. Фізична особа, яка користувалася платіжними послугами, наданими платіжною організацією RIA, в якості платника до реєстрації.

 • Грошовий переказ. Платіжна послуга, яка надається платіжною організацією RIA на підставі окремих договірних положень і умов, що полягає у виконанні платіжною організацією RIA однієї платіжної операції у формі грошового переказу одержувачу, зазначеному Користувачем.

 • Загальні положення та умови . Ці Загальні положення та умови.

 • Лінія підтримки. Спеціальна лінія платіжної організації RIA для підтримки Користувачів, доступна з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00 за номером телефону +48223070146

 

 

ДРУГА. - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
 

 1. Додаток дозволяє Користувачам з Обліковим записом користуватися послугами, наданими в Додатку, зокрема, укладати з RIA угоди про виконання Грошового переказу та створювати Грошові перекази, які згодом можуть бути виконані через банкомат.

 2. Послуга Грошового переказу надається на основі окремих загальних положень та умов Грошових переказів, наданих у Додатку. Укладення угоди про виконання Грошового переказу відбувається згідно з цими окремими загальними положеннями та умовами в момент підтвердження платіжною організацією RIA прийняття Грошового переказу до виконання на екрані банкомата.

 3. Використання Додатка вимагає створення Облікового запису для Користувача. Користувач може мати лише один Обліковий запис.

 4. Щоб забезпечити зв'язок та безпеку, процес реєстрації вимагає від Користувача наявності доступу до мобільного телефону з активним телекомунікаційним зв'язком, що дозволяє отримувати голосові дзвінки та SMS-повідомлення, а також активної адреси електронної пошти.

 5. Використання Додатка вимагає доступ до Інтернету та мобільний телефон з операційною системою Android (версія 4.4+) або iOS (версія iOS 9+).

 6. Використання Додатка є безкоштовним. Це правило, однак, не застосовується до міжнародних грошових переказів, створених Користувачем через Додаток, за які стягуються збори, описані у відповідних положеннях та умовах, які розповсюджуються на послуги міжнародних грошових переказів.

 

 

ТРЕТЯ. - РЕЄСТРАЦІЯ
 

 1. Реєстрація вимагає, щоб Користувач заповнив реєстраційну форму, доступну в Додатку, зокрема, щоб Користувач створив Пароль, а також пройшов верифікацію номера мобільного телефону Користувача через SMS-повідомлення, надіслане на номер мобільного телефону, вказаний у реєстраційній формі. Під час заповнення реєстраційної форми Користувач зобов'язаний вказувати лише правильні та актуальні дані. Реєстрація може бути здійснена тільки Користувачем особисто.

 2. Реєстрація може бути здійснена дорослою особою з повною дієздатністю.

 3. Якщо Користувач є Клієнтом платіжної організації RIA, Реєстрація також включає в себе верифікацію особи Користувача на основі питань безпеки згідно з даними Клієнта платіжної організації RIA, обробленими в базах даних RIA.

 4. Якщо Користувач є Новим користувачем, Реєстрація також полягає в тому, що Користувач: (i) приймає відеодзвінок, ініційований платіжною організацією RIA, (ii) погоджується з умовами платіжної організації RIA стосовно віддаленої ідентифікації, (iii) відповідає на запитання представника RIA під час відеодзвінка та (iv) демонструє під час відеодзвінка обидві сторони документа, що посвідчує особу Користувача, в порядку, зазначеному представником RIA.

 5. RIA застосовує до Користувачів заходи фінансової безпеки, зазначені у відповідних положеннях закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. RIA може вимагати додаткові документи або інформацію, необхідну для виконання зобов'язань RIA, що випливають з положень закону про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму або інших застосовних положень закону. Під час реєстрації або в будь-який момент після її завершення RIA може відправити запит, зазначений у попередньому реченні.

 6. Після виконання дій, зазначених у попередніх підпунктах, і після верифікації Користувача відділом відповідності правовим нормам RIA, платіжна організація RIA повідомляє Користувача про результат реєстрації шляхом направлення йому повідомлення електронною поштою протягом трьох робочих днів. Відсутність повідомлення в термін, зазначений у попередньому реченні, означає відмову платіжної організації RIA укласти угоду про надання послуг за допомогою Додатка.

 7. Угода про надання послуг електронним шляхом між RIA та Користувачем укладається в момент, коли RIA повідомляє Користувача про правильність завершення Реєстрації.

 

 

ЧЕТВЕРТА. - ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ТА ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ
 

 1. Угода про обслуговування Облікового запису укладається на невизначений термін.

 2. Користувач може розірвати угоду про використання Додатка:

  1. шляхом повідомлення про це за один місяць, надіславши платіжній організації RIA письмову заяву про вихід з угоди або електронний лист на адресу dpo@euronetworldwide.com; або

  2. bшляхом видалення Облікового запису в Додатку, що еквівалентно розірванню угоди про використання Додатку з негайним ефектом.

 3. RIA має право розірвати угоду про використання Додатка за умови надання за один місяць відповідного повідомлення:

  1. якщо Користувач не здійснював вхід в Обліковий запис протягом щонайменше одного року, після повідомлення Користувача про намір розірвати угоду про використання Додатка з цієї причини, та якщо Користувач не здійснить вхід в Обліковий запис протягом одного місяця від дати надіслання такого повідомлення;

  2. у випадку повторних порушень Користувачем вимог цих Загальних положень та умов або інших угод, які зв'язують платіжну організацію RIA та Користувача, після звернення платіжної організації RIA до Користувача з вимогою припинити зазначене порушення протягом 7 днів під страхом припинення дії угоди, з подальшим порушенням Користувачем такої вимоги після цієї дати;

  3. у разі вчинення Користувачем дій, які суперечать положенням закону, що впливають на виконання умов угоди про використання Додатка;

  4. у разі отримання платіжною організацією RIA інформації від державних органів стосовно вчинення або підозри у вчиненні злочинів проти власності, комерційних угод, достовірності документів або захисту інформації за допомогою послуг, які надаються платіжною організацією RIA;

  5. якщо під час реєстрації Користувач надав неправдиві дані.

 4. У разі неможливості здійснення заходів для забезпечення фінансової безпеки Користувача платіжна організація RIA має право припинити дію угоди про надання послуг з обслуговування Облікового запису з негайним ефектом.

 5. У разі розірвання угоди про надання послуг з обслуговування Облікового запису RIA видалить Обліковий запис.

 

 

П'ЯТА. - ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКА
 

 1. Після завершення реєстрації Користувач отримує доступ до функцій Додатка, увійшовши до Облікового запису за допомогою Даних для входу.

 2. Користувач не має права використовувати Облікові записи, створені для інших осіб.

 3. Користувач не має права надавати свій Обліковий запис в користування або передавати свої Дані для входу будь-якій третій стороні.

 4. Дані для входу є строго конфіденційними. Користувач зобов'язаний берегти їх від випадкового розкриття будь-якій третій стороні.

 5. Користувачеві не дозволяється надавати мобільний пристрій, який він/вона використовує для роботи з Додатком, в користування будь-якій третій стороні, поки Користувач не вийде з Облікового запису.

 6. У разі підозри, що неуповноважена особа отримала доступ до Даних для входу Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це RIA, зателефонувавши на Лінію підтримки. У разі одержання такого повідомлення RIA зобов'язана закрити доступ до Облікового запису, доки Пароль не буде скинуто. Користувач може скинути пароль, зв’язавшись з Лінією підтримки.

 7. В разі підозри, що безпека Облікового запису була порушена, RIA залишає за собою право тимчасово припинити доступ до Облікового запису. Доступ буде відновлено лише тоді, колі ці підозри будуть зняті. Доступ до Облікового запису також припиняється після трьох невдалих спроб входу з використанням неправильних Даних для входу. У такому випадку розблокування Облікового запису може бути здійснено лише за допомогою Лінії підтримки після попередньої верифікації особи Користувача на основі питань безпеки.

 8. Додаток повинен використовуватися виключно для цілей, для яких він призначений, відповідно до чинних правових норм та норм моралі. Користувач бере на себе повну відповідальність за будь-які наслідки через використання Додатка таким чином, який не відповідає вищезазначеним вимогам. Під час використання Додатка Користувачеві не дозволяється надавати незаконний контент.

 9. Застосування заходів безпеки для запобігання несанкціонованому доступу до пристроїв і посилань є відповідальністю Користувача.

 10. Користувач може нести витрати у зв'язку з передачею даних через Інтернет, пов'язаною з використанням Додатка, за тарифом, встановленим оператором.

 

 

ШОСТА. - СКАРГИ
 

 1. Користувач зобов'язаний повідомити RIA про будь-які виявлені порушення під час використання Додатка. RIA забезпечує доступність Додатка не менше 95.000% від кожного [року/місяця] користування Додатком Користувачем.

 2. У разі виникнення будь-яких порушень у роботі Додатка, які впливають на ситуацію Користувача, Користувач може подати скаргу до RIA поштою (Calle Cantabria, 2, 2º, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain, Іспанія), електронною поштою за адресою MyRiaEuronetPL@riafinancial.com або зателефонувавши на Лінію підтримки.

 3. Скарга повинна містити принаймні ім'я та прізвище Користувача, адресу електронної пошти Користувача, а також опис обставин, які спричинили скаргу, та конкретний запит Користувача стосовно скарги.

 4. Якщо подана Користувачем скарга не відповідає вимогам, зазначеним у підпункті 3 вище, RIA попросить Користувача її доповнити.

 5. RIA розгляне скаргу відразу після її отримання. Розгляд скарги відбувається не пізніше, ніж через 30 днів з дати отримання правильно оформленої скарги.

 

 

СЬОМА. - ВИХІД З УГОДИ
 

 1. Користувач має право вийти з укладеної з RIA угоди про надання Облікового запису протягом 14 днів з моменту укладення цієї угоди, не несучи будь-яких витрат.

 2. Користувач може відправити заяву про вихід з угоди на адресу (Calle Cantabria, 2, 2º, 28108 Alcobendas, Madrid, SpainІспанія (з приміткою: вручити особисто співробітнику з питань захисту даних) або електронною поштою на адресу dpo@euronetworldwide.com. В обох випадках, для оформлення такої заяви можна використовувати бланк заяви про вихід з угоди, який додається до цих Загальних положень та умов.

 3. Для дотримання терміну, зазначеного в попередньому підпункті, достатньо, щоб Користувач надіслав заяву до закінчення такого терміну.

 

 

ВОСЬМА. - ЗВ'ЯЗОК З RIA

Зв'язок з RIA можливий за наступною адресою: Платіжна організація Ria, E.P., S.A.U., Calle Cantabria, 2, 2º, A-1, 28108 Alcobendas (Madrid), Іспанія. Користувач може також звертатися до RIA електронною поштою за адресоюMyRiaEuronetPL@riafinancial.com або за телефоном +48223070146.

 

ДЕВ'ЯТА. - ЗМІНИ ДО ЦИХ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА УМОВ
 

 1. RIA залишає за собою право змінювати Загальні положення та умови у разі виникнення наступних важливих причин:

  1. внаслідок зміни правового середовища, що призвело до необхідності змінити Загальні положення та умови;

  2. у разі винесення судового рішення або рішення, рекомендації або іншого обов'язкового акту, виданого органом державного управління, що призводить до необхідності внесення змін до Загальних положень та умов;

  3. у разі зміни в асортименті послуг RIA у зв'язку з:

   1. впровадженням нових продуктів і послуг, якщо в той самий час 1) зміна Загальних положень та умов стосується лише введення або зміни положень, що стосуються цих товарів або послуг; 2) використання нових продуктів і послуг не є обов'язковим для Користувача; 3) невикористання нових продуктів не призведе до понесення Користувачем будь-яких витрат;

   2. зміною платіжною організацією RIA існуючих функціональних можливостей або послуг, які надаються для підвищення рівня безпеки, захисту персональних даних або поліпшення зручності використання функціональних можливостей або послуг, що надаються нами, зміна Загальних положень та умов може стосуватися лише введення або зміни положень, що стосуються цих функціональних можливостей або послуг;

   3. зміною або припиненням надання функціональних можливостей або послуг, що надаються платіжною організацією RIA, через подальшу неможливість надання даної послуги або функціональної можливості у її поточній формі у зв'язку з 1) припиненням договору між нами та особою, яку RIA використовує для надання послуги або забезпечення доступності функціональної можливості, або 2) збільшенням витрат на надання даної послуги щонайменше на 2%, що викликано підвищенням цін на електроенергію, телекомунікації, ІТ-систему, яку RIA використовує для надання даної послуги або певної функціональної можливості, або 3) зміною правових положень, які регулюють надані послуги або функціональні можливості, що надаються платіжною організацією RIA, якщо подія, яка є причиною зміни, відбулася не раніше ніж за 3 місяці до оголошення змін у Загальних положеннях та умовах: зміни Загальних положень та умов можуть бути зроблені лише в тій мірі, в якій це необхідно для видалення або зміни цих функціональних можливостей або послуг.

 2. Користувач буде поінформований про зміну Загальних положень та умов в Обліковому записі або повідомленням, надісланим електронною поштою. В інформації про зміни RIA повідомить, коли ці зміни набудуть чинності (однак термін у жодному разі не буде меншим, ніж 14 днів від дня надання цієї інформації).

 3. Після отримання інформації про зміни і до набуття ними чинності Користувач може розірвати договір; в цьому випадку Користувач не буде зобов'язаний дотримуватися Загальних положень та умов в новій редакції.

 

 

ДЕСЯТА. - ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

 1. Ми інформуємо Вас про існування платформи ODR (Європейська платформа для онлайнового вирішення спорів) та можливість її використання для вирішення спорів з RIA. Платформа доступна за наступною Інтернет-адресою: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 2. Договір укладається польською мовою.

 3. 3. Ці Загальні положення та умови завжди доступні в Додатку та за наступною Інтернет-адресою: http://myriaapp.com/pl/TermsAndConditions-pl.html, звідки їх можна завантажити, щоб зберегти вміст угоди про використання Додатка, укладеної між Користувачем та RIA.

bottom of page