top of page
myria_icon2020_1024x1024_B.png

Політика конфіденційності при використанні додатка MyRIA

 

 

Ця політика конфіденційності ("Політика конфіденційності") визначає, як ми збираємо та використовуємо Ваші дані у зв'язку з використанням мобільного додатка MyRIA ("додаток MyRIA") та платіжних послуг, запропонованих за його допомогою.

 

КОНТРОЛЕР.

Контролером Ваших персональних даних, які обробляються у зв'язку з Вашим використанням додатка MyRIA та платіжних послуг, які надаються за допомогою додатка MyRIA, є платіжна організація Ria, E.P., S.A.U. ("RIA"), розташована за адресою: вул. Кантабрія, 2, 2º, А-1, 28108 Алькобендас, Мадрід, Іспанія, що є частиною групи Euronet Worldwide, Inc. ("група Euronet"). Додаткова інформація про групу Euronet доступна за адресою http://www.euronetworldwide.com. Якщо у Вас виникли питання стосовно обробки Ваших персональних даних платіжною організацією RIA або цієї Політики конфіденційності, будь ласка, зверніться до RIA за адресою dpo@euronetworldwide.com.

ІНСПЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДАНИХ.

Ви можете зв'язатися зі співробітником з питань захисту даних, призначеним платіжною організацією RIA, за адресою dpo@euronetworldwide.com або за телефоном +48223070146, Ви також можете надсилати свої запити за адресою Calle Cantabria, 2, 2º, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain, Spain (з приміткою: вручити особисто співробітнику з питань захисту даних).

КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

RIA обробляє Ваші персональні дані, які Ви надаєте платіжній організації RIA через форми, надані за допомогою додатка MyRIA у зв'язку з реєстрацією Вашого облікового запису користувача. Ці дані включають, зокрема, Ваше ім'я (або імена), прізвище (або прізвища), Ваше громадянство, державу та адресу проживання, зображення обличчя, дату народження, сімейний стан, стать, серію та номер Вашого документу, що посвідчує особу (картка посвідчення особи або паспорт), дату закінчення терміну дії цього документу, адресу електронної пошти та номер мобільного телефону, а також інші персональні дані, які можуть бути включені до фотографій наданого нам документу, який посвідчує Вашу особу.
Якщо Ви вже користувалися послугами RIA, у рамках процесу верифікації ми будемо порівнювати Ваші персональні дані з даними, зібраними в базах даних RIA. У цьому випадку ми також використовуємо дані Ваших минулих операцій, включаючи ідентифікаційні дані одержувачів платежів у цих операціях.
Якщо процес реєстрації облікового запису користувача передбачає верифікацію Вашої особи на основі відеодзвінка, ініційованого платіжною організацією RIA, ми також обробляємо отримане таким чином зображення Вашого обличчя, а також персональні дані, які Ви надаєте під час дзвінка представнику RIA, зокрема, Ваше ім'я (імена) та прізвище (прізвища), адресу проживання, номер мобільного телефону, дату народження, номер документу, що посвідчує особу, орган, що видав документ, і дату закінчення його дії, а також професію. Зверніть увагу, що під час відеодзвінка Ви не повинні надавати платіжній організації RIA прямим чи непрямим чином додаткові персональні дані, які не вимагаються представником RIA.
Під час процесу реєстрації або через деякий час після реєстрації RIA може відправити запит на надання додаткової інформації або документів. У цьому випадку ми обробляємо персональні дані, надані Вами з такими документами або інформацією, як відповідь на запити RIA.
Ми обробляємо Ваші дані, які ми отримуємо у зв'язку з Вашим використанням додатка MyRIA та платіжними послугами, наданими платіжною організацією RIA за допомогою додатка MyRIA. Вони включають в себе дані, надані Вами у зв'язку зі створенням грошового переказу в додатку MyRIA, включаючи інформацію про суму операції, валюту, одержувача платежу, а також дату операції та спосіб її виконання.
Ми також можемо обробляти Ваші дані, отримані у зв'язку із зобов'язаннями RIA згідно з чинним законодавством, включаючи відповідні положення щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, які включають, серед іншого, інформацію про тип відносин між Вами та одержувачем платежу або призначення операції.
Ми також можемо обробляти Ваші персональні дані, які Ви нам надавали у зв'язку з Вашою кореспонденцією з RIA або в ході телефонних розмов з представниками RIA.
Надання згаданих вище персональних даних є добровільною дією. Однак, якщо ці дані не будуть надані, це може призвести до неможливості користування послугами, які платіжна організація RIA надає через додаток MyRIA, і створення грошових переказів за допомогою додатка MyRIA.

ЦІЛІ ТА ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

RIA обробляє Ваші персональні дані для цілей, пов'язаних із наданням послуг за допомогою додатка MyRIA.
Ваші персональні дані, які містяться в реєстраційній формі облікового запису, доступній у додатку MyRIA, обробляються платіжною організацією RIA з метою вжиття заходів перед укладанням з Вами угоди про надання послуг, що стосуються створення та підтримки Вашого облікового запису користувача у додатку MyRIA. У разі успішного створення облікового запису ми використовуємо такі дані для виконання укладеної з Вами угоди.
Якщо Ви створили грошовий переказ за допомогою додатка MyRIA, Ваші дані також обробляються платіжною організацією RIA для вжиття заходів перед укладенням з Вами контракту на надання платіжних послуг, обраних Вами за допомогою додатка MyRIA, а також з метою надання таких платіжних послуг.
Підставою для обробки персональних даних для цієї цілі є стаття 6, розділ 1, пункт b) Загального регламенту про захист даних.
RIA також обробляє Ваші персональні дані з метою дотримання правових зобов'язань, що покладаються на RIA, зокрема зобов'язань, що випливають з чинного законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також з метою запобігання шахрайствам, пов'язаним із платіжними послугами, які надаються платіжною організацією RIA. Підставою для обробки персональних даних для цієї цілі є стаття 6, розділ 1, пункт c) Загального регламенту про захист даних.
RIA може також обробляти такі дані з метою обробки потенційних скарг, які можуть виникнути внаслідок надання послуг за допомогою додатка MyRIA, а також для відповідних архівних цілей, включаючи збереження даних на випадок виникнення необхідності доводити у відповідних провадженнях факти щодо послуг, наданих платіжною організацією RIA. Підставою для обробки персональних даних для цих цілей є стаття 6, розділ 1, пункт f) Загального регламенту про захист даних — законний інтерес платіжної організації RIA як контролера даних.
Якщо ми вирішимо використовувати Ваші персональні дані для законних цілей платіжної організації RIA, ми зробимо все можливе, щоб такі дії виконувалися із дотриманням Ваших прав та інтересів.

МАРКЕТИНГ.

RIA може обробляти Ваші персональні дані для цілей прямого маркетингу послуг RIA. Підставою для обробки персональних даних з цією метою є стаття 6, розділ 1, пункт f) Загального регламенту про захист даних.
Такі дії можуть включати в себе оцінку різних аспектів Ваших персональних даних (профілювання), щоб гарантувати, що комерційна інформація, яку RIA надсилає Вам, завжди найкраще відповідає Вашим потребам.
Ви у будь-який час можете відмовитися від отримання комерційної інформації від RIA, натиснувши на посилання в нижній частині електронного листа, надісланого платіжною організацією RIA, надіславши листа на поштову адресу RIA Calle Cantabria, 2, 2º, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain (з приміткою: вручити особисто співробітнику з питань захисту даних) або електронною поштою на адресу dpo@euronetworldwide.com.

ОТРИМУВАЧІ ДАНИХ.

Використання додатка MyRIA передбачає надання платіжною організацією RIA Ваших персональних даних іншим особам.
Окрім наших співробітників та партнерів, ми можемо передавати Ваші персональні дані тім особам, які надають платіжній організації RIA різні послуги, включаючи агентів RIA, за допомогою яких RIA обробляє платіжні операції, які здійснюються через додаток MyRIA. Це стосується, зокрема, таких послуг, як обслуговування серверів, обробка та виконання розпоряджень на переказ коштів, а також відповідність регулятивним вимогам.
У деяких випадках RIA може передавати Ваші персональні дані особам, які належать до групи Euronet. Таке надання персональних даних можливе тільки в тому випадку, якщо це необхідно для надання послуг за допомогою додатка MyRIA або для цілей, пов'язаних із наданням послуг за допомогою додатка MyRIA. Ваші персональні дані також можуть бути передані таким особам, якщо це вимагається відповідно до положень чинного законодавства.
Деякі особи, яким ми можемо передати Ваші персональні дані відповідно до вищезазначених положень, можуть знаходитися за межами ЄЕЗ. До них відносяться країни, які, на думку Європейської комісії, не забезпечують достатнього рівня захисту персональних даних. У цьому випадку RIA гарантує, що Ваші персональні дані будуть передані на основі одного з механізмів, передбачених законом, що є умовою правомірної передачі Ваших персональних даних третій країні.
Ми також можемо передати Ваші персональні дані тім особам, які мають право вимагати надання таких даних відповідно до чинного законодавства, включаючи судові органи, а також інші державні органи в межах їхньої компетенції.
Нарешті, існує можливість, що ми можемо передати Ваші персональні дані у зв'язку з продажем, придбанням, злиттям або реорганізацією платіжної організації RIA або будь-якого з її активів. У такому випадку RIA буде вживати всіх необхідних заходів для забезпечення належного захисту Ваших даних.

ВАШІ ПРАВА.

Ви маєте різні права у зв'язку з обробкою Ваших персональних даних платіжною організацією RIA.

  • Ви маєте право на доступ до своїх даних. Це означає, що Ви можете запитати RIA, чи обробляємо ми Ваші персональні дані, які категорії Ваших даних ми обробляємо та для яких цілей. Ви також можете запитати, серед іншого, кому ми передаємо Ваші персональні дані, або як довго RIA буде їх зберігати. Ви також можете запитати нас про обробку Ваших персональних даних, пов'язаних із автоматичним прийняттям рішень.

  • Ви маєте право вимагати виправлення Ваших даних. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб Ваші персональні дані були правильними та повними. Проте, у разі виявлення, що Ваші дані є неточними, Ви маєте право їх виправляти або доповнювати.

  • Ви маєте право отримати від платіжної організації RIA обмеження щодо обробки або видалення Ваших персональних даних. Це означає, що в деяких випадках, визначених законом, Ви можете вимагати, щоб обробка Ваших персональних даних обмежувалася лише зберіганням. У деяких випадках Ви також маєте право вимагати, щоб платіжна організація RIA видалила Ваші персональних даних.

  • Ви маєте право відкликати свою згоду на обробку Ваших персональних даних у випадках, коли Ваші дані обробляються на основі наданої згоди.

  • Ви маєте право заперечувати проти обробки персональних даних платіжною організацією RIA на підставі необхідності або законних інтересів RIA.
    Ви також можете заперечувати проти обробки Ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу RIA, включаючи профілювання, яке проводиться для досягнення таких цілей.

  • Ви маєте право на портативність даних. Це означає, що Ви маєте право вимагати, щоб Ваші персональні дані, надані платіжній організації RIA та оброблені на основі Вашої згоди, були надані Вам у структурованому, машиночитаному та широко використовуваному форматі. Ви можете надіслати такі дані іншому контролеру без будь-яких перешкод з боку RIA. Ви також можете відправити платіжній організації RIA запит із проханням передати Ваші дані безпосередньо іншому контролеру, та, якщо це технічно можливо, ми виконаємо цей запит.

  • Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу. RIA прагне забезпечити захист Ваших персональних даних відповідно до чинного законодавства. Проте, якщо, на Вашу думку, ми обробляємо Ваші персональні дані незаконно, Ви маєте право подати скаргу до компетентного наглядового органу, зокрема, у державі-учасниці, де знаходиться Ваше звичайне місця проживання, місце роботи або місце вчинення передбачуваного порушення.

 

Ви можете реалізувати свої права, як описано вище, відправивши платіжній організації RIA письмове повідомлення на поштову адресу RIA Calle Cantabria, 2, 2º, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain (з приміткою: вручити особисто співробітнику з питань захисту даних) або електронною поштою на адресу dpo@euronetworldwide.com.

СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ВАШИХ ДАНИХ ПЛАТІЖНЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ RIA.

RIA зберігає Ваші персональні дані, надані у зв'язку з використанням даних користувача додатка MyRIA, лише до тих пір, доки це необхідно для законних цілей, пов'язаних із обробкою даних.
RIA зберігає Ваші персональні дані, включаючи інформацію про будь-які операції, здійснені Вами через додаток MyRIA, протягом періоду, передбаченого чинним законодавством, включаючи, зокрема, відповідні положення щодо надання платіжних послуг, податкове законодавство або закони про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Незалежно від цього, RIA може зберігати Ваші персональні дані, зібрані під час реєстрації облікового запису та у зв'язку з платіжними послугами, наданими через додаток MyRIA, впродовж часу, який дорівнює терміну позовної давності будь-яких скарг, які можуть виникнути з будь-яких угод, укладених із RIA у зв'язку з використанням Вами додатка MyRIA, або до закінчення терміну дії таких скарг.
RIA може також зберігати Ваші персональні дані, оброблені для цілей прямого маркетингу послуг, які надаються платіжною організацією RIA, доки Ви не відмовитеся від отримання комерційної інформації від RIA або почнете заперечувати проти обробки Ваших персональних даних платіжною організацією RIA для таких цілей.

БЕЗПЕКА ВАШИХ ОСОБИСТИХ ДАНИХ.

Для забезпечення належного захисту Ваших персональних даних від випадкового або незаконного спотворення, знищення, втрати, модифікації або розкриття RIA використовує різні організаційні та технічні заходи. RIA зосереджується на сучасних і безпечних технологіях, які захищають наші системи від втручання неуповноважених осіб, а з появою інноваційних методів постійно оновлює свої заходи безпеки.
Бази даних RIA оснащено рішеннями останнього покоління, які запобігають несанкціонованому доступу. Більш того, всі персональні дані зберігаються в безпечному місці, захищеному фаєрволами та іншими складними системами безпеки, до яких мають доступ лише уповноважені особи.
Усі працівники RIA, які мають доступ до обробки персональних даних або пов'язаних з ними процесів, зобов'язуються виконувати стандарти конфіденційності та захисту приватних даних.

bottom of page